Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MAI THỊ TƯỜNG VY 15/08/2022 17/08/2022
3 NGUYỄN LIÊM THẢO 15/08/2022 17/08/2022
4 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 12/08/2022
5 PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN 12/08/2022
6 Nguyễn Thị Minh Thu 12/08/2022
7 PHẠM THỊ NGUYÊN THƯ 12/08/2022
8 Phạm Thanh Tâm 12/08/2022
9 Phạm Thị Ngọc Thúy 12/08/2022
10 Nguyễn Thị Minh Thu 12/08/2022