Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẶNG CƯỜNG 23/05/2022
3 Lê Nguyên Dạ Thảo 23/05/2022
4 ĐOÀN THỊ NHÀN 23/05/2022
5 Hoàng Thị Thanh Tâm 23/05/2022
6 NGUYỄN THỊ NGA 23/05/2022
7 Nguyễn Thị Thủy 23/05/2022
8 Nguyễn THị lệ Trinh 23/05/2022
9 Trần Thị Nhung 23/05/2022
10 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Hoàng Gia 23/05/2022