Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TẤT VĨNH NHẠC 18/01/2022
3 Đào Hữu Lộc 18/01/2022 25/01/2022
4 LẠI THỊ CÚC 18/01/2022 19/01/2022
5 ĐẶNG NGỌC LAN 18/01/2022 19/01/2022
6 LÊ THỊ HẠNH HOA 18/01/2022
7 Đào Hữu Lộc 18/01/2022 25/01/2022
8 Đào Hữu Lộc 18/01/2022 25/01/2022
9 Phan Ngọc Thương 18/01/2022
10 CAO HOÀNG HUY + TRƯƠNG THỊ TRÀ MY 18/01/2022 08/02/2022