Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trương Kim Ngân 09/12/2021
3 LÂM QUANG HIẾU 09/12/2021
4 CÔNG TY TNHH IN ẤN THI CÔNG VÀ QUẢNG CÁO TOÀN CẦU 09/12/2021
5 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
6 Nguyễn Thị Lan Hương 09/12/2021
7 Vũ Thị Hoa 09/12/2021
8 LÊ VĂN THÀNH 09/12/2021
9 Nguyễn Thị Lan Hương 09/12/2021
10 Đỗ Thị Châu 09/12/2021