Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Hương 06/10/2022 21/10/2022
3 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 06/10/2022
4 NGUYỄN ĐỨC DUY 06/10/2022
5 NGUYỄN TRỊNH HOÀNG HÂN 06/10/2022
6 TRƯƠNG QUANG MẪN 05/10/2022
7 ĐINH THỊ BÍCH THÙY 05/10/2022
8 Võ Thị Ngọc Hương 05/10/2022
9 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 05/10/2022
10 PHAN THỊ QUỲNH NHƯ 05/10/2022