Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Tài 20/05/2022
3 Trần Bách Diêu 20/05/2022
4 ĐINH THỊ PHÚC 20/05/2022
5 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 20/05/2022
6 NGUYỄN HOÀNG LÂM 20/05/2022
7 Nguyễn Văn Tài 20/05/2022
8 Đỗ Trung Quân 20/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi 20/05/2022
10 Nguyễn Thị Hồng Nhung 20/05/2022