Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Minh Sang 21/01/2022
3 Nguyễn Đỗ Hạnh Nguyên 21/01/2022
4 lê gia khang 21/01/2022
5 LÊ THỊ HÀ 21/01/2022
6 NGUYỄN THỊ NGỌC THỦY 21/01/2022
7 Quỳnh Nguyễn 21/01/2022
8 Trần Nguyễn Tấn Duy 21/01/2022
9 Trần Nguyễn Tấn Duy 21/01/2022
10 PHẠM THẾ KIỆT 21/01/2022