Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THÚY VÂN 04/12/2021
3 Trân Đình Khiêm 04/12/2021
4 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
5 HỒ HOÀ 04/12/2021
6 Cty TNHH Kỹ Thuật Đô Thành 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lâm Nguyên 04/12/2021
9 HÀ MINH Ý 04/12/2021
10 Trần Thị Thảo 04/12/2021