Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN TUẤN TÚ 27/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM 27/05/2022
4 Nguyễn Hồng Nguyên 27/05/2022
5 Lữ Thị Hoài Bảo 27/05/2022
6 CÔNG TY TNHH TM TIẾP VẬN CAO NGUYÊN 27/05/2022
7 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Minh Huy Phát 27/05/2022
8 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 27/05/2022
9 Hoàng Mạnh Đạt 27/05/2022
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH TỔNG HỢP MINH PHÁT 27/05/2022