Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Kim Châm 03/12/2021
3 PHAN THỊ KIM OANH 03/12/2021
4 Phạm Phan Tiền Thục 03/12/2021
5 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021
6 Bùi Ngọc Hiếu 03/12/2021
7 Trần Thụy Gia Uyên 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thiên Tiên 03/12/2021
9 Đặng Thị Thảo 03/12/2021
10 Dinh Thi Xuan Huong 03/12/2021