Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM HOÀNG CẨM NHUNG 20/08/2022
3 TRẦN THỊ HỒNG NHƯ 20/08/2022
4 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 20/08/2022
5 Lâm Thế Hùng 20/08/2022
6 Trần Thị Hoàng Yến 20/08/2022
7 NGUYỄN THU HẰNG 20/08/2022
8 Nguyễn Trần Ngọc tuyền 19/08/2022
9 Trịnh Ngọc Trinh 19/08/2022
10 Nguyễn Thị Tố Như 19/08/2022