Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐÀO THỊ DIỆU 16/09/2021
2 TRỊNH ĐÌNH THỊNH 16/09/2021
3 PHAN THỊ THU NGUYỆT 16/09/2021
4 LÊ Huy Hoàng 16/09/2021
5 TRẦN NGỌC HANH 16/09/2021 22/09/2021
6 NGUYỄN THỊ MỸ 16/09/2021 22/09/2021
7 TRẦN NGỌC SƠN 16/09/2021 22/09/2021
8 NGUYỄN THỊ NHƯ HẠNH 16/09/2021 22/09/2021
9 MAI ĐÌNH HUÂN 16/09/2021 22/09/2021
10 PHẠM VĂN QUYỀN 16/09/2021 22/09/2021