Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Hồng Lê 05/08/2021
2 Nguyễn Minh Khánh 05/08/2021
3 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 05/08/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 05/08/2021
5 Diệp Thu Thủy 05/08/2021 09/08/2021
6 LÊ ÁNH DƯƠNG 05/08/2021 09/08/2021
7 Lý Mộng Anh 05/08/2021 10/08/2021
8 ĐẶNG NGỌC BÍCH 05/08/2021 09/08/2021
9 Trần Hồng Lê 05/08/2021
10 THÁI THỊ ÚT 05/08/2021 10/08/2021