Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn tuyên 24/07/2019
2 Đặng thị Ái Nhân 23/07/2019
3 NGÔ ĐỨC HẢI - UPS 23/07/2019 02/08/2019
4 NGUYỄN NGỌC - UPS 23/07/2019 02/08/2019
5 NHƠN NGUYỄN THÀNH - UPS 23/07/2019 02/08/2019
6 BÙI PHAN DUY VIỆT - UPS 23/07/2019 02/08/2019
7 NGUYỄN AI HỮU - UPS 23/07/2019 02/08/2019
8 ĐỖ TRUNG HẬU - UPS 23/07/2019 02/08/2019
9 XUÂN TÚ MAI - UPS 23/07/2019 02/08/2019
10 CHAIX LUCIEN - UPS 23/07/2019 02/08/2019