Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN THỊ VÂN 05/07/2022
3 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 05/07/2022
4 Lê Phạm Phương Ngọc 05/07/2022
5 Hoàng Thị Thùy Giang 05/07/2022
6 NGUYỄN NHẬT TRANG 05/07/2022 06/07/2022
7 NGUYỄN THANH ĐẠT 05/07/2022
8 HUỲNH VĂN ĐẾN 05/07/2022 06/07/2022
9 PHÙNG VĂN PHÚC 05/07/2022 06/07/2022
10 TRẦN THÁI THỊ NGỌC NGA 05/07/2022