Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TĂNG THỊ NGỌC HIẾU 24/10/2020
2 Công ty TNHH Gia Nguyễn A.P.T 24/10/2020
3 Nguyễn Viết Thanh 24/10/2020
4 Phạm Thị Thanh Mai 24/10/2020
5 Phan Thị Trúc Phương 24/10/2020
6 NGÔ THÀNH ĐẠT 24/10/2020
7 Phạm Thị Nhung 24/10/2020
8 Lê Thị Thanh Thảo 24/10/2020
9 NGUYỄN ĐÌNH TỨ 24/10/2020 26/10/2020
10 NGUYỄN TRẦN THIÊN THANH 24/10/2020 26/10/2020