Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 huỳnh đức hải 27/01/2022 28/01/2022
3 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
4 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
5 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
6 Trần Thị Hoa Lê 27/01/2022
7 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
8 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022
9 Lê Thị Thanh Hoài 27/01/2022
10 BÙI VIỆT TIẾN 27/01/2022 10/02/2022