Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thu Hằng 01/07/2022
3 TRẦN THỊ THANH VY 01/07/2022
4 Võ Thị Thanh 30/06/2022 06/07/2022
5 LẠI NGUYỄN BÁCH KHOA 30/06/2022 06/07/2022
6 ĐOÀN HẢI NHUẬN 30/06/2022 06/07/2022
7 TRẦN THỊ NGỌC NHUNG 30/06/2022
8 LÊ THỊ QUYÊN 30/06/2022
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 30/06/2022
10 NGUYỄN HỮU LỘC 30/06/2022