Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Lan Vi 19/08/2022
3 NGUYỄN THỊ DIỆP 19/08/2022
4 Nguyễn Mỹ Xuân 19/08/2022
5 NGUYỄN VĂN THO 19/08/2022 24/08/2022
6 Trần Nguyễn Tấn Duy 19/08/2022
7 NGUYỄN THỊ TÚ ANH 19/08/2022 22/08/2022
8 LA VĂN TÂM 0773663396 19/08/2022 03/10/2022
9 PHẠM ĐỒNG TÂM 19/08/2022
10 VĂN VIẾT LỰC(0931157983 19/08/2022 05/09/2022