Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 27/09/2021
2 Trịnh Hà Ngân 27/09/2021
3 Lê Thị Kim Phượng 27/09/2021
4 ĐỖ HỮU BẢO TRUNG 27/09/2021
5 Phạm Thị Mỹ Linh 27/09/2021
6 Phạm Thị Mỹ Linh 27/09/2021
7 LÊ THỊ TUYẾT LAN 27/09/2021
8 Trần Thị Hà 27/09/2021
9 Trần Mỹ Dung 27/09/2021
10 Trần Ngọc Trâm 27/09/2021