Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Phương 02/12/2021
3 Nguyễn duy phương 02/12/2021
4 Phạm Nguyễn Anh Thảo 02/12/2021
5 VŨ THỊ KIM THOA 02/12/2021
6 Trần Thị Thanh Phương 02/12/2021
7 Nguyễn duy phương 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/12/2021
9 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI KIẾN MỸ 02/12/2021
10 Đặng Thị Yến Ngọc 02/12/2021