Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trịnh Hớn Văn 22/01/2021
2 Huỳnh Như 22/01/2021
3 Lê Thị Thùy Dương 22/01/2021
4 Nguyễn Văn Thìn 22/01/2021
5 LÊ THỊ THUÝ AN 22/01/2021
6 CAO VĂN PHỤNG 22/01/2021
7 NGUYỄN THỊ THU TRANG 22/01/2021 25/01/2021
8 ĐẶNG VĂN LÝ 22/01/2021
9 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/01/2021
10 CHÂU LAN 22/01/2021 25/01/2021