Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 04/03/2021
2 TRẦN VĂN THIỆN 04/03/2021
3 Hoàng Hà Khanh 04/03/2021
4 Võ Thị Như Ngọc 04/03/2021
5 VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 04/03/2021 11/03/2021
6 Nguyễn Trung Du - Nguyễn Thị Bích Ngọc 04/03/2021 12/03/2021
7 HỒ HOÀNG TRƯỜNG 04/03/2021 15/03/2021
8 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 04/03/2021
9 LÝ HUỲNH KHANH 04/03/2021 10/03/2021
10 TRẦN KIM VIÊN 04/03/2021