Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH THANH HẰNG 01/12/2021
3 PHẠM THỊ THÚY AN 01/12/2021
4 PHẠM THỊ HẬU 01/12/2021
5 PHAN THỊ KIỀU VÂN 01/12/2021
6 Hồ Huỳnh Kim Thanh 01/12/2021
7 Đặng Thị Phương Giao 01/12/2021
8 CÔNG TY TNHH HÓA ỨNG DỤNG THIÊN HẢI 01/12/2021
9 Lê Ngọc Hồng Hương 01/12/2021
10 Trần Thị Ngọc Dung 01/12/2021 08/12/2021