Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thành Nhân 08/12/2021
3 Phan Nguyễn Vân Anh 08/12/2021
4 PHAN THỊ HỒNG ĐIỆP 08/12/2021
5 Nguyễn Hoàng Kim Long 08/12/2021
6 Đinh Thị Minh Thanh 08/12/2021
7 NGUYỄN NGỌC HIỆP 08/12/2021
8 Mai Thanh Diện 08/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SX TM MẬU DỊCH HÓA CHẤT TENG DA 08/12/2021
10 Trần Lê Vân Anh 08/12/2021