Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ TRUNG DŨNG 27/10/2021 28/10/2021
3 HUỲNH THIỆN PHÁT TÀI 27/10/2021
4 VŨ THỊ ÁNH NGỌC 27/10/2021
5 Nguyen Diem Thuy 27/10/2021
6 Đào Hữu Lộc 27/10/2021 03/11/2021
7 NGUYỄN THẾ VINH 27/10/2021 28/10/2021
8 NGUYỄN THẾ VINH 27/10/2021 28/10/2021
9 Đặng Trần Ngọc Mai 27/10/2021 03/11/2021
10 LƯU ĐỨC MINH 27/10/2021