Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ LY 01/12/2021
3 Trần Thị Lợi 01/12/2021
4 VŨ THỊ THÚY HẰNG 01/12/2021
5 Nguyễn Thị Thùy Vân 01/12/2021
6 Nguyễn Thị Quanh 01/12/2021
7 Nguyễn Thành Nhân 01/12/2021
8 NGUYỄN ĐĂNG HIẾU 01/12/2021
9 Quách Huy Phương 01/12/2021
10 TRẦN NGUYỄN VÂN CHÂU 01/12/2021