Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THÚY 27/04/2018 04/05/2018 Đã tiếp nhận hồ sơ
2 NGÔ THỊ PHƯƠNG UYÊN 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
3 BÙI THỊ NHẬT LỆ 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
4 NGUYỄN HẢI QUANG 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
5 TRẦN QUỐC KHÁNH 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
6 TRẦN QUỐC KHÁNH 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
7 TRẦN QUỐC KHÁNH 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
8 TRẦN QUỐC KHÁNH 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
9 NGUYỄN VÕ HOÀI AN 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến
10 Lê Anh Tuấn 26/04/2018 Vừa tiếp nhận trực tuyến