Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH LỆ DUNG 25/09/2018 26/09/2018
2 NGUYỄN VĂN NGHĨA 25/09/2018 26/09/2018
3 NGUYỄN THỊ XUÂN 25/09/2018 26/09/2018
4 NGUYỄN DƯ LỰC 25/09/2018 26/09/2018
5 NGUYỄN THANH BÌNH 25/09/2018 26/09/2018
6 VĂN KIM YẾN 25/09/2018 26/09/2018
7 Ngô Văn Mừng 25/09/2018
8 NGUYỄN THỊ THANH NGA 25/09/2018
9 Nguyễn Thị Lắm 25/09/2018
10 HTX VT - TM - DV - DL QUYẾT THẮNG 25/09/2018 05/10/2018