Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN THỊ THÚY HẰNG 30/07/2021
2 LẠI THỊ KIM THOA 30/07/2021
3 Dương Quốc Thắng 30/07/2021
4 Lê Hữu Đức 30/07/2021
5 Trinh Kieu Hanh 30/07/2021
6 Dương Quốc Cường 30/07/2021
7 nguyễn Thiên 30/07/2021 04/08/2021
8 Pham Nhu Quynh 30/07/2021 06/08/2021
9 Nguyễn Thị Hồng 30/07/2021 04/08/2021
10 ĐÀO THIỆN ĐỨC 30/07/2021