Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Loan 08/05/2021 08/05/2021
2 Nguyễn Hoàng Khôi 07/05/2021
3 Bùi Thúy Hằng 06/05/2021
4 Phạm Lữ Đoan Trang 06/05/2021
5 VŨ ĐỖ HOÀNG TUẤN 06/05/2021
6 TẠ THỊ LÀI 06/05/2021
7 TRƯƠNG PHÚ CƯỜNG 06/05/2021
8 ĐOÀN MAI CHÂU 06/05/2021
9 VÕ THỊ NGỌC HIỀN 06/05/2021
10 LÊ THỊ NHIỄU ĐAN 06/05/2021