Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHAN DUY HẢI 20/01/2022
3 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
4 NGUYỄN ĐOÀN THIÊN PHƯƠNG 20/01/2022
5 Nguyễn Thị Bình An 20/01/2022
6 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ XÂY DỰNG SAIGON SUCCESS (Đ/D: Nguyễn Xuân Trang) 20/01/2022 24/02/2022
7 Nguyễn Lê Kiều Hạnh 20/01/2022
8 PHAN THANH DÂN 20/01/2022 21/01/2022
9 VŨ TIẾN HÙNG 20/01/2022
10 TRẦN THỊ MINH 20/01/2022