Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Cẩm Chi 20/09/2021
2 THÁI THANH HIẾU THIỆN 20/09/2021
3 Nguyễn Quốc Thống 20/09/2021 29/09/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 20/09/2021 29/09/2021
5 Phạm Văn Hiền 20/09/2021 29/09/2021
6 Nguyễn Kim Ngân 20/09/2021 29/09/2021
7 Lê Thị Thùy Dương 20/09/2021 27/09/2021
8 NGUYỄN KHẢI HOÀN 20/09/2021 23/09/2021
9 ĐINH THỊ THANH TÂM 20/09/2021 27/09/2021
10 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021