Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN VĂN THI 21/10/2021
2 TRẦN ĐẠI NGHĨA 21/10/2021
3 Lê Thị Ngọc Trang 21/10/2021
4 Nguyễn Xuân Hải 21/10/2021
5 NGUYỄN THANH GIÀU 21/10/2021
6 LÊ ANH HOÀNG 21/10/2021
7 Vũ Văn Thanh 21/10/2021
8 ÂU THỊ MỸ THANH 21/10/2021
9 NGUYỄN THANH GIÀU 21/10/2021
10 Mai Lan Vi 21/10/2021