Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ CẨM 26/01/2021
2 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/01/2021
3 NGUYỄN THANH SƠN 26/01/2021
4 TIÊU KIM PHÚC 26/01/2021 29/01/2021
5 LÊ THỊ THÚY OANH 26/01/2021 29/01/2021
6 Phạm Văn Đình Đình 26/01/2021 29/01/2021
7 MÃ MỸ ĐIỀN 26/01/2021
8 MÃ MỸ ĐIỀN 26/01/2021
9 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 26/01/2021
10 VƯƠNG GIA TRIỀU-PHẠM THỊ TRANG 26/01/2021 09/02/2021