Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ BÊ 17/10/2021
2 NGUYỄN THỊ THÚY LOAN 17/10/2021
3 HÙYNH ĐỨC THỊNH 17/10/2021
4 TRẦN VĂN THẬT 17/10/2021 21/10/2021
5 Ngô Quang Thành 17/10/2021 21/10/2021
6 LÊ THỊ NGỌC LIÊN 17/10/2021
7 NGUYỄN THỊ TÂM 17/10/2021 21/10/2021
8 LÊ THỊ HIỀN 17/10/2021 20/10/2021
9 NGUYỄN NGỌC NÊN 17/10/2021 19/10/2021
10 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 17/10/2021