Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Kiều Trinh 04/12/2021
3 Đoàn Thị Hoài Tâm 04/12/2021
4 Công Ty TNHH MTV Trương Vĩnh Kiện 04/12/2021
5 Phan Thị Thảo 04/12/2021
6 Đinh Nguyễn Thị Tố Uyên 04/12/2021
7 Trần Tường Linh 04/12/2021
8 Lê Thị Trúc Ngọc 04/12/2021
9 Đậu Thị Kim Huệ 04/12/2021
10 Trần Tường Linh 04/12/2021