Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Bích Hà 18/05/2022
3 VÕ THỊ LY 18/05/2022
4 NGUYỄN VĂN BẠN-NGUYỄN THỊ TÂM 18/05/2022 19/05/2022
5 TRẦN VĂN TRÁC 18/05/2022 01/06/2022
6 Nguyễn Quang Vũ 18/05/2022
7 LE THI HAN 18/05/2022 27/05/2022
8 TRẦN NGỌC ĐIỂM 18/05/2022
9 Nguyễn Nho 18/05/2022 23/05/2022
10 TRẦN PHƯƠNG 18/05/2022