Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGÔ THỊ TỈNH 24/11/2020 24/12/2020
2 Công ty TNHH SX_TM_DV Niên Thanh 24/11/2020 26/11/2020
3 CTY TNHH MTV KIM LOI 24/11/2020 26/11/2020
4 DNTN XĂNG DẦU NHỚT BÌNH LONG 24/11/2020 27/11/2020
5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM MẠNH HÙNG 24/11/2020 27/11/2020
6 Đỗ Văn Dũng(CTY TNHH TM TRỌNG TÂM) 24/11/2020 24/12/2020
7 Công ty Sài Gòn Nhôm Kính 24/11/2020
8 TRẦN TÚ KÌNH 24/11/2020
9 NGUYỄN PHI PHƯỢNG 24/11/2020 25/11/2020
10 Bùi Thị Bích Hà 24/11/2020 24/12/2020