Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Hoàng Trường 17/01/2022 24/01/2022
3 Phạm thị Nguyên Thủy 17/01/2022 20/01/2022
4 NGUYỄN THỊ KIM CHI 17/01/2022 20/01/2022
5 NGUYỄN CÔNG KIÊN 17/01/2022 18/01/2022
6 huỳnh văn minh 17/01/2022
7 TĂNG GIA NGHI 17/01/2022 20/01/2022
8 Hồ Hoàng Trường 17/01/2022 24/01/2022
9 Nguyen Do Anh Thư 17/01/2022
10 Nguyễn Thị Thùy Trang 17/01/2022 20/01/2022