Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN LÂM 24/05/2022
3 HUỲNH THỊ BÂNG 24/05/2022
4 HUỲNH THANH TRUNG 24/05/2022
5 Trịnh Khánh Dũng 24/05/2022
6 Từ nguyễn bích hằng 24/05/2022
7 NGUYỄN THỊ MƯỜI 24/05/2022
8 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Toàn Nguyên 24/05/2022
9 LÊ THỊ HỒNG THỦY 24/05/2022
10 Hoàng Thị Quế 24/05/2022