Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN DẦN 21/01/2022
3 NGUYỄN THỊ VIỆT 21/01/2022
4 NGUYỄN THANH THIÊN PHÚC 21/01/2022
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 21/01/2022
6 NGUYEN THI DIEU HIEN 21/01/2022
7 NGUYEN THI DIEU HIEN 21/01/2022
8 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 21/01/2022
9 Hoàng Thị Bình 21/01/2022
10 NGUYỄN QUỐC QUÂN 21/01/2022