Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Tấn Phát 19/01/2022
3 PHẠM NHƯ QUỲNH 19/01/2022 24/01/2022
4 Nguyễn Khắc Điện 19/01/2022 24/01/2022
5 BÙI NGỌC ĐỨC 19/01/2022 24/01/2022
6 Cao Huyền Trân 19/01/2022
7 Phan Thùy Trân 19/01/2022
8 Văn Minh Tuấn 19/01/2022
9 hồ quang vũ 19/01/2022
10 LÊ VĂN TIẾN 19/01/2022