Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 TRẦN QUANG MINH 02/12/2021
4 CTY TNHH ALBUM THIÊN VŨ 02/12/2021
5 Đoàn Thị Huệ 02/12/2021
6 Lê Mỹ Vân 02/12/2021
7 Nguyễn Thị Phương Thúy 02/12/2021
8 Đoàn Thị Thanh Xuân 02/12/2021
9 Lê Mỹ Vân 02/12/2021
10 CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT LỘC 02/12/2021