Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/05/2022
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/05/2022
4 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ FMS 21/05/2022
5 CÔNG TY TNHH Giặt Sấy Hồng Phúc 21/05/2022
6 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/05/2022
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ANH THÁI HÀ 21/05/2022
8 CÔNG TY TNHH Đỗ Phúc Ân 21/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VIETNAM MUSIC INDUSTRY NETWORK 21/05/2022
10 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - ĐẦU TƯ 168 21/05/2022