Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lưu Thị Hoài Tưởng 24/05/2022
3 Lê Thụy Nguyên 24/05/2022
4 LẠI THỊ KIM NGA 24/05/2022
5 nguyễn mẫu núi 24/05/2022
6 Nguyễn Thị Diệp 24/05/2022
7 Trần Thị Lợi 24/05/2022
8 Nguyễn Thị Thúy Vy 24/05/2022
9 Hồ Văn Chiến 24/05/2022
10 Nguyễn Hồng Nguyên 24/05/2022