Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM NGÂN 06/10/2022 21/10/2022
3 LÊ THÁI HƯNG 06/10/2022
4 HỒ PHI HÙNG 06/10/2022
5 LÊ VĂN BẢY 06/10/2022
6 Nguyễn Thị Bích Huệ 06/10/2022
7 VĂN CÔNG HẢI TRƯỜNG 06/10/2022
8 NGUYỄN THỊ KIM HUỆ 06/10/2022
9 Vũ Văn Bình - Trần Thị Ngọc 06/10/2022 21/10/2022
10 NGUYỄN THANH NAM 06/10/2022