Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Bình Trọng 20/10/2021
2 Dương Cát Hiền 20/10/2021
3 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
4 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
5 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
6 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 20/10/2021
7 Nguyễn Thị Xuân Đào 20/10/2021
8 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
9 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021
10 VÒNG THANH TRÂM 20/10/2021