Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM VĂN GIANG 27/06/2022
3 Lê Thị Huyền Anh 27/06/2022
4 HUỲNH THỊ NGỌC HẠNH 27/06/2022
5 LÊ TRƯỜNG VŨ 27/06/2022
6 Phan Thị Huệ 27/06/2022
7 NGUYEN THI MAI XUAN 27/06/2022
8 PHAN THANH NHÀN 27/06/2022
9 LÊ HẢI 27/06/2022
10 BÙI THỊ BÍCH LIÊN 27/06/2022