Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH REALTY QUEST 23/05/2022
3 CTY TNHH REALTY QUEST 23/05/2022
4 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 23/05/2022
5 NGUYỄN THI TÌNH 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Điểm 23/05/2022
7 Nguyễn Mỹ Linh 23/05/2022
8 TRẦN VĂN THI 23/05/2022
9 CÔNG TY TNHH IP HÒA BÌNH 23/05/2022
10 Danh thị ly sa 23/05/2022