Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Minh Nhựt 20/10/2021
2 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 19/10/2021
3 Nguyễn Thị Tố Quyên 19/10/2021
4 NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 19/10/2021
5 Trần Thị Kim Xuyến 19/10/2021
6 Tô Nữ Thuỳ Dương 19/10/2021
7 Nguyễn Thị Loan 19/10/2021
8 TRẦN THỊ DINH 19/10/2021
9 Lai Diệp Tuấn 19/10/2021
10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 19/10/2021